MISIJA

TECPOINT d.o.o. je tvrtka čiji je cilj provesti proces održavanja i popravaka plinskih bojlera, plinskih i uljnih plamenika, kotlova za sve vrste goriva, dizalica topline, solarnih sustava i upravljanja povezanih sa Smart Home sustavima na način da sustavi budu sigurni i pouzdani u radu. Također, cilj nam je da kroz pružanje kvalitetne usluge i postizanje zadovoljstva kupaca osiguramo kontinuitet u održavanju, na obostrano zadovoljstvo kupaca i nas.

Misija nam je promijeniti uvjerenja kupaca o procesu održavanja pružanjem kvalitetne usluge koja je orijentirana na kupca uz što brže i efikasnije otklanjanje problema/kvara. Cilj nam je educirati kupce o mogućnostima pravilnog korištenja vlastitih sustava grijanja/hlađenja.

POLITIKA KVALITETE

Posvećeni smo pružanju iznimne usluge koja dosljedno zadovoljava potrebe kupaca i povećava njihovo zadovoljstvo. Naša politika kvalitete temelji se na razumijevanju potreba naših kupaca, pružanju usluga koje ispunjavaju ili premašuju njihova očekivanja i osiguravanju usklađenost sa svim relevantnim propisima. Navedeno ispunjavamo brzim odgovorom na upite kupaca, brzom detekcijom kvara i efikasnom provedbom usluge u što kraćem roku uz poštivanje temeljnih vrijednosti kupaca. Da bi smo bili dosljedni u efikasnoj provedbi usluga kontinuirano se educiramo, pratimo napredak tehnologija da bi smo mogli primijeniti inovativni pristup u održavanju kad za isto postoji potreba.

Predani smo stalnom poboljšanju našeg sustava upravljanja kvalitetom i osnaživanju naših zaposlenika da prepoznaju prilike za poboljšanje i poduzmu korektivne radnje gdje je to potrebno. Stalnim poboljšanjem sustava upravljanja kvalitetom osiguravamo da smo podrška našim zaposlenicima kao i našim kupcima.

Predani smo i stalnom poboljšanju naših procesa i promicanju kulture kvalitete, s fokusom na zadovoljstvo kupaca, angažman zaposlenika i odgovornost prema okolišu. Važno nam je podržati ambicije naših zaposlenika kao i održati pozitivnu energiju, kako u vlastitom timu tako i u okruženju. Kontinuiranim poboljšanjem želimo uspostaviti dinamičnu organizaciju koja može u najkraćem roku odgovoriti na zahtjeve i očekivanja kupaca. Kontinuiranim poboljšanjem naših usluga radimo na povećanju dugovječnosti uređaja i sustava koje održavamo s ciljem povećanja povjerenja kupaca.